Özgül Fobi

Özgül Fobi

  1. Uçağa binme, yükseklik, kan görme, herhangi bir hayvan görme gibi özgül bir nesne ya da durumla ilgili belirgin bir korku hali bulunmalı.
  2. Fobi kaynağı hemen her zaman korku ve kaygı doğurmalı.
  3. Fobi kaynağından etkin biçimde uzaklaşma ya da yoğun bir korku ve kaygı ile buna katlanma söz konusu olmalı.
  4. Duyulan korku, nesne ya da durumun yaratabileceği gerçek tehlikeye göre orantısız biçimde fazla olmalı.
  5. Korku, kaygı ya da kaçınma en az 6 aydır var olmalı.
  6. Korku nedeniyle kişide klinik olarak belirgin bir sıkıntı olmalı ya da toplumsal veya işle ilgili alanlarda işlevsellikte önemli bir kayıp yaşanmalı.
  7. Panik bozukluğu, OKB, travma sonrası stres bozukluğu gibi başka bir ruhsal bozukluk ile belirtiler açıklanamamalı.

DSM-5 e göre - Hayvan (örn. örümcek, böcek, köpek) - Doğal çevre (örn. yükseklikler, fırtınalar, su) - Kan-iğne-yaralanma (örn. iğneler, sağlıkla ilgili girişimler)

online psikolog randevu