Psikolog Kullanım Sözleşmesi

PSİKOWAY DANIŞMAN KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1 İşbu Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) Psikoway Bilişim Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Ltd Şti web sitesinde gerçek kişi Danışanların yardıma ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman veya klinik psikologlar (“Danışman”) arasında akdedilmiştir.

1.2 Psikoway ve Danışman tek tek “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1 Psikoway ( https://psikoway.com/) web sitesinde Danışmanla Danışanları bir araya getirmek suretiyle, çevrimiçi hizmet sunan ve Psikoway Bilişim Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. web sitesini ifade etmektedir.

2.2 Danışan: Psikoway web sitesinde hesap oluşturarak Danışman tarafından sunulacak çevrimiçi psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

2.3 Danışman: Psikoway web sitesinde danışmanlara özel profil bilgilerini doldurmuş ve uzmanlığını sunduğu resmî belgeler (sertifika, diploma vb.) ile belgelemiş olan ve Psikoway web sitesi aracılığıyla çevrimiçi ortamda bir araya geleceği Danışan’a çevrimiçi danışmanlık hizmeti vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

2.4 Danışmanlık Hizmeti: Danışman ile Danışan’ın Psikoway web sitesi aracılığıyla bir araya gelmesi suretiyle sunulacak olan çevrimiçi psikolojik danışmanlık hizmetini ifade etmektedir.

2.5 Üyelik Şartları: Detayları Sözleşme’nin 8. Maddesinde belirlenen ve Danışan’ın Platform’a üye olarak uygulamadan faydalanabilmesi için taşıması gereken şartları ifade etmektedir.

2.6 Danışmanlık Paketi: Danışan’ın belirli bir Danışman ile gerçekleştireceği, kendisine uygun ücretlendirme opsiyonları kapsamında seçtiği Terapi Seansı paketini ifade etmektedir.

2.7. Terapi Seansı: Danışmanlık Hizmeti kapsamında, Danışman ile Danışan’ın Platform üzerinden gerçekleştirdikleri online birebir görüşmeyi ifade etmektedir.

2.8. Anlık İstek Seansı: Danışan’ın Platform üzerinden Danışmanlık Hizmeti için ayarladığı seans saatine ödeme yaptığı vakit itibariyle 1 saatten az bir süre kaldığı Terapi Seansı’nı ifade etmektedir.

3. KONU VE AMAÇ

3.1 İşbu Sözleşme Danışman’ın Platform’u Danışmanlık Hizmeti sunmaya başlaması ile Psikoway ve Danışman arasında kurulacak olan hizmet ilişkisine dair şartlar ile Psikoway’in sunacağı Platform hizmetine dair detayların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

4. SÖZLEŞME SÜRE VE KAPSAMI

4.1 İşbu Sözleşme Danışan’ın Platform’a üye olarak kullanımına başlanmasıyla birlikte uygulanmaya başlar ve kullanıma devam edildiği müddetçe geçerli hukuki yapıyı oluşturur.

4.2 Danışan’ın hesabının kapanması/kapatılmasıyla birlikte Sözleşme sona erer.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 Platform, zamansal, mekânsal yahut sair sebeplerle yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmeti alamayan Danışanlar ile platform hizmetlerinden faydalanarak psikolojik danışmanlık hizmeti vermek isteyen Danışman’ı çevrimiçi olarak buluşturacak şekilde aracılık faaliyeti yürütmektedir.

5.2 Platform hizmetlerinden faydalanmak üzere üyeliğini başlatan Danışman, Danışan ile arasında kurulacak olan sözleşmesel ilişki kapsamında işbu Sözleşme’de belirtilen şartları kabul etmektedir.

5.3 Taraflar, Psikoway’in Platform hizmeti kapsamında aracılık hizmeti sunduğu ve Danışman tarafından ile Danışan’a sağlanacak Danışmanlık Hizmeti konusunda herhangi bir hak veya yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan ederler.

5.4 Psikoway tarafından Platform’da sunulacak içerikler “olduğu gibi” prensibiyle sunulacaktır. Danışman, Platform içeriklerinin mevcut hali dışında eksik veya hatalı olduğundan bahisle herhangi bir talepte bulunamazlar.

5.5 Danışman istediği zaman Platform üyeliğini sonlandırma imkânına da sahiptir.

5.6 Psikoway’in uygulamadaki her türlü içeriği veya uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın değiştirme veya kaldırma hakkı saklıdır.

5.7 Danışan’ın Terapi Seansı randevusu alınabilmesi için öncelikle ilgili ücretin ödenmiş olması gerekmektedir.

5.8 Psikoway üzerinden yapılacak her türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade ve benzeri paylaşımlarla ilgili sorumluluk bu paylaşımları yapan Danışan veya Danışman’a ait olup içerikler hakkında Psikoway’in denetim veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9 Danışman, Platform’un uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme veya bakım gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde hizmetin geçici olarak durdurulabilme yetkisini kabul etmektedir.

5.10 Randevu saatlerine riayet edilmemesi halinde ücret iadesi söz konusu olmayacaktır. Bu bakımdan geç kalan veya randevuya katılmayan Danışan ek süre veya ücret iadesi ya da sair bir talepte bulunamayacaktır.

5.11 Randevuların iptal edilmesi mümkün olup ancak randevu saatinden en geç 24 saat önce bildirilmesi kaydıyla sonuç doğuracaktır. Başka herhangi bir sebeple iade mümkün olmayacaktır.

5.12 Uygulamada yer alan hizmet özellik bilgileri ile fiyat bilgilerinde hata olduğu takdirde Platform tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak düzeltme yapılmış bir biçimde güncelleme veya hizmet iptali yapılması mümkündür.

5.13 Danışman sözleşme karşılığı ödenecek ücretlerin kendi nam ve hesabına kabul edilmesi için Psikoway’i yetkilendirmiş olup ödemelerin temsilci sıfatıyla Psikoway’e yapılmasıyla birlikte Danışan’ın ödeme borcu sona erecektir. Ödeme işlemleri bakımından Psikoway mevzuat gereği yetkili sayılan ödeme hizmet sağlayıcılarından tercih ettiği ile çalışma imkânına sahiptir.

5.14 Danışanlar belirli bir Danışman ile seanslarına devam etmek için Danışmanlık Paketi almak istemesi halinde, 3 Seans Paketi: 6 hafta içinde kullanılabilir, 5 Seans Paketi: 10 hafta içinde kullanılabilir ve 7 Seans Paketi: 14 hafta içinde kullanılabilir olmak üzere üç farklı Danışmanlık Paketi satın alabilecektir. Danışmanlık Paketi ücretleri Platform’da duyurulacak olup her Danışman için farklılık gösterebilir ve Psikoway bu ücretlerin değişim hakkını saklı tutar.

5.15. Danışmanlık Paketi süresinin dolmasıyla birlikte, kullanılmamış olan tüm seans hakları geçerliliğini yitirecektir. Seansların kullanım sıklığı konusunda Danışanlar, diledikleri aralıklarda seansları kullanabilirler. Ancak seansların belirlenmesi hususunda Danışman’ın müsaitlik durumunun ve Danışan’ın ihtiyaçlarına bağlı olarak Danışman tarafından uygun görülecek seans sıklığı belirleyici olacaktır. Taraflar, bu konuda Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen şartlara uyacaklarını ve Psikoway’in seans sıklığı bakımından herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, konunun Danışman ile Danışan arasında ortaklaşa olarak belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, Danışman’ın üst üste talep edilen seansları (Örn. Birkaç gün aralıklarla seans talep edilmesi veya bir hafta içerisinde birden fazla seans talep edilmesi) reddetme hakkı bulunmaktadır. Danışan bu sebeple uğrayacağı seans kayıplarından Psikoway’i veya Danışman’ı sorumlu tutamaz.

5.16. Psikoway, Platform’da Danışman tarafından yerine getirilecek Danışmanlık Hizmeti karşılığında Danışan tarafından ödenen seans ücretinin; tek seans, anlık istek seansları, 3 Seans Paketi, 5 Seans Paketi ve 7 Seans Paketi için gerçekleşen seans ücretinin %35’ine denk gelen tutarında komisyon tutarına hak kazanacaktır. Seans Paketi, süresi içerisinde kullanılmaması halinde Danışan, süre bitiş tarihinden itibaren Seans haklarını kaybedecektir. Danışman, bu şekilde bir hak kaybı olması halinde randevusu alınmamış Seanslar için herhangi bir hakkı doğmayacağını, randevusu alınmayan Seanslara ilişkin olarak ödenen Seans Paketi ücretlerinin kendisine ödenmeyeceğini kabul ve beyan eder.     

5.17. Platform’da farklı zamanlarda Danışanlar için indirim kodları kampanyaları uygulanacaktır. Danışmanlar, bu kampanyalara katılacaklarını ve indirim kodları sebebiyle uygulanacak Terapi seansı ücret farklarının Psikoway komisyon tutarları ile müşterek olarak paylarından düşüleceğini kabul ve beyan eder.

5.18. Psikoway, işbu Sözleşme’yi son güncelleme tarihinden itibaren bir ay içerisinde kabul etmeyen Danışman’ın hesaplarını askıya alma hakkını saklı tutmakla birlikte, son güncelleme tarihine kadar satın alınan Terapi Seansları’nın geçerliliği korunacaktır. Psikoway, işbu madde kapsamında belirlenen sürenin sona erdiği tarih itibariyle yeni bir Terapi Seansı satın alımını engelleme hakkını saklı tutar. Hesabın askıya alınmasının akabinde işbu Sözleşme’nin Danışman tarafından kabul edilmesi halinde Psikoway tarafından hesap derhal aktif hale getirilecektir.

6. PLATFORM HİZMETLERİ

6.1 Danışman’lar tarafından sağlanacak olan hizmetin kalitesi veya niteliğine ilişkin Psikoway tarafından garanti veya nitelik vaadi verilmemekte olup böyle bir gerekçe ile Psikoway’e sorumluluk yöneltilemez. Danışman’ın kusuru sebebiyle Danışmanlık Hizmeti sırasında doğan zararlarda Danışman bizzat sorumlu olup Psikoway’e herhangi bir gerekçeyle rücu etme hakkı bulunmamaktadır.

6.2 Psikoway içinde yayımlanan Danışman bilgileri bizzat Danışman’lar tarafından doldurulmakta olup Psikoway’in bilgilerin doğruluğu veya güncelliği hakkında bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bilgilerin güncel ve doğru hali bildirildiği takdirde gerekli değişiklikler gecikmeksizin yapılacaktır.

6.3 Danışmanlar tarafından verilecek tavsiye, tedavi, yönlendirme, öneri veya benzeri davranışlar hiçbir şekilde Psikoway açısından bağlayıcılık arz etmeyeceği gibi sorumluluk kaynağı sayılmaz.

6.4 Psikoway’in kullanmış olduğu yazılımların güvenliği açısından her türlü tedbiri almayı ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmektedir. Ancak doğası gereği internet bağlantılı yazılım ve servisler için %100 bir güvenlik sağlanamayacak olması sebebiyle herhangi bir kusurun olmadığı –örneğin mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma halleri gibi Psikoway’in inisiyatifi dışında gerçekleşen durumlarda Psikoway’in sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.

6.5 Danışman’ın platforma hizmet sunmaktan vazgeçmesi halinde, Danışan, ödemiş olduğu meblağ tutarında kendisine para iadesi yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6 Danışman, bu Platform'u sadece kişisel kullanımı için ziyaret edeceğini, görüntüleyeceğini ve kullanacağını, bunun haricinde Platform'un sayfalarını hiçbir suretle kopyalama hakkına sahip olmadığını kabul ve taahhüt eder.

6.7 Danışman, Psikoway tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu Platform’da yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.8 Danışman, Psikoway tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, Platform'un kaynak kodlarına erişim sağlamayı denemeyeceğini veya herhangi bir şekilde Platform'u kopyalamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu Platform'un içeriği ve yazılımı, Psikoway'e aittir ve telif hakkı korunmaktadır. Platform sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. Danışman, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.9 Danışman, Platform'u veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Psikoway'in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Danışman’a aittir.

6.10 Danışman, Platform'un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.11 Danışman, Psikoway'in altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.12 Danışman, Platform’a ilişkin hesap bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, hesap bilgilerini bir diğer üçüncü kişi veya kişilerle paylaşmayacağını ve hesabına bilgisi dahilinde bulunmayan bir giriş olduğunu tespit ettiği takdirde derhal Psikoway’i bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13 Danışman, Platform'u başka bir internet sitesine bağlanmak amacıyla ya da Platform’a içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, Platform'u kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

7. DANIŞMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Danışman yüz yüze terapiler için geçerli olan etik kuralları da dâhil olmak üzere sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetine ilişkin geçerli, vergi mevzuatı da dahil olmak üzere tüm mevzuata uymayı taahhüt etmektedir. İşbu maddenin ihlal edilmesi halinde Psikoway’in her türlü zararını tazmin etme hakkı saklıdır.

7.2 Danışman ilaç tedavisine başlama veya sona erdirme kararları dâhil olmak üzere, herhangi bir medikal tedavi uygulaması veya medikal tedavi tavsiyesinde bulunmayacaktır.

7.3 Danışman, Danışan’ın 7.2. maddede yer alan hastalık bilgilendirmesini yapması ve aksi takdirde bu sebeple danışmanlık hizmetinde hata riski oluşacağı konusunda Danışan’ı aydınlatacaktır.

7.4 Danışman sunduğu Danışmanlık Hizmeti kapsamında Danışan’a karşı tam sorumluluğu bulunduğunu, Danışmanlık Hizmeti sırasında oluşabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zarardan dolayı bizzat sorumlu olduğunu ve bu zararlara ilişkin bir bildirim yapıldığında herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmadan ilgili zararı karşılayacağını ve bu zarardan dolayı Psikoway’i sorumlu tutmayacağını veya bu zarar kapsamında ödemiş olduğu bedelleri rücu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Danışman aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Danışan’a sosyal medya hesaplarından ulaşmak, mesaj atmak, herhangi bir suretle Platform izni olmaksızın haricen iletişime geçmek,

b) Maddi çıkar sağlamak amacıyla para istemek, banka hesap bilgisi talep etmek, paylaşmak ve benzer fiiller,

c) Başka site, marka, ürün, hizmet ve benzer içerik hakkında reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak.

7.6 Danışman, Platform’a üye olurken ve danışmanlık hizmetinin ifası boyunca sistemde mevcut olan kişisel bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu ve Danışman’a ait kişisel bilgilerin hatalı olduğunun tespit edilmesi durumunda olası tüm zararlardan Danışman’ın münferiden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8. DANIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 Danışan, Danışman tarafından Platform aracılığıyla sunulan çevrimiçi psikolojik danışmanlık hizmetlerine ilişkin aşağıdaki hususların bilincinde olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir:

a) Çevrimiçi danışmanlık yüz yüze psikolojik hizmet yerine geçmemektedir.

b) Çevrimiçi danışmanlık doğrudan veya dolaylı olarak teşhis veya tedavi amacı gütmediği gibi tıbbi bir tedavi hizmeti niteliği taşımamaktadır.

8.2 Danışan daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar ve kullanmış olduğu ilaçlar dâhil olmak üzere Danışman’ın sunacağı hizmet sırasında dikkate alması gereken her türlü bilgiyi eksiksiz olarak Danışman’la paylaşmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sorumluluk kusurları oranında Danışan ve Danışman üzerinde olup aracılık hizmeti sunan Platform’un herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

8.3 Danışan 9. Maddede yer alan Üyelik Şartlarını eksiksiz bir biçimde taşıdığını beyan ve taahhüt etmekte olup aksi durumun anlaşılması halinde kendisine hizmet verilmeyeceğini ve olası tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul etmektedir.

8.4 Danışmanlık Hizmeti’nden faydalanabilmek için öncelikle, Platform’da duyurulan danışmanlık ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. Danışan Platform’da yer alan ücretin herhangi bir zamanda tek taraflı olarak güncellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5 Danışan Danışman tarafından kendisine sunulan hizmetin ayıplı olduğunu tespit ettiği takdirde Danışman’a durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Benzer şekilde Danışan, Danışman’ın uzmanlığından şüphe ettiği veya hizmetin ayıplı olduğu durumlarda Psikoway’e de sunduğu Platform hizmetinin kalitesini koruyabilmesi için gecikmeksizin bilgi vermekle yükümlüdür.

8.6 Danışan aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Danışman’a sosyal medya hesaplarından ulaşmak, mesaj atmak, herhangi bir suretle Platform izni olmaksızın haricen iletişime geçmek,

b) Maddi çıkar sağlamak amacıyla para istemek, banka hesap bilgisi paylaşmak ve benzer fiiller,

c) Başka site, marka, ürün, hizmet ve benzer içerik hakkında reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak

8.7 Danışman, işbu 8. maddede yer alan yükümlülüklerin ihlali halinde Psikoway’i derhal bilgilendireceğini, Psikoway’in bu maddeyi ihlal edecek şekilde bilgilendirilmemesi halinde oluşacak zarardan sorumlu olduğunu ve Psikoway’in olası bir sorumluluktan kurtarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. ÜYELİK ŞARTLARI

9.1 Aşağıda yer alan şartları sağlamayan kişiler Psikoway’e üye olamaz ve platform üzerinden Danışan sıfatıyla hizmet alamaz:

a) 18 yaşını doldurmuş olmak,

b) Fiil ehliyetine sahip olmak,

c) Daha önce herhangi bir sebeple üyelikten uzaklaştırılmamak,

d) Yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

e) Ağır ruhsal bozukluk, psikoterapi gerektiren bir durum, ilaç tedavisi gerektiren psikiyatrik sorun, intihar eğilimi ve sair özellikler taşımamak.

9.2 Danışan, Üyelik kapsamında seçeceği kullanıcı adını genel ahlak kuralları ile başta telif, marka ve ticaret unvanı dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişi haklarını ihlal etmeyecek biçimde seçmekle yükümlüdür.

9.3 Danışan, Üyelik Şartları bakımından yanıltıcı bilgi verdiği veya 9.1 maddede sayılan üyelik şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde, Danışman’ın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

9.4 Platform faaliyeti kapsamında aracılık hizmeti sağlayan Psikoway’in yukarıda yer alan üyelik şartlarına ek olarak yasal veya ticari menfaat ve tercihler kapsamında üye kabulünde takdir hakkı saklıdır.

9.5 Danışman Platforma üye olurken paylaşması gereken ad, soyadı, e-posta, telefon veya talep edilecek diğer gerekli bilgilerin tam ve eksiksiz vermekle yükümlü olup bu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını taahhüt eder. Girilen bilgilerin eksikliği veya doğrulanamaması halinde Psikoway Danışman’a sunulacak hizmet sonlandırma hakkına sahiptir.

9.6 Danışman, Platform aracılığıyla Danışmanlık Hizmeti’ni sunmak için yürürlükteki mevzuat ve Türk Psikologlar Derneği tarafından belirlenen klinik psikologluk mesleğini icra etmek için gerekli mesleki yeterliliğe sahip olduğunu, gerekmesi halinde bu konuda sertifika ve diğer belgeleri Psikoway’e sunacağını beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlal edilmesi halinde Psikoway’in Danışman’ın hesabını askıya alma ve bu doğrultuda uğrayacağı zararlara karşı talep hakkı saklıdır.

10. HİZMETİN ŞAHSİLİĞİ

10.1 Sunulan çevrimiçi psikolojik danışmanlık hizmeti Danışan’ın şahsına münhasır olup şahsilik arz etmektedir.

10.2 Platformda yer alan kullanım paketleri tek bir Danışan’ın kullanımını kapsamakta olup kullanım hakkı hiçbir surette üçüncü bir şahsa devredilemez.

10.3 Her bir Danışan azami tek bir hesap açabilecek olup mükerrer açılan hesaplar herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Psikoway tarafından kapatılacaktır.

11. FİKRİ HAKLAR

11.1 Hizmet içeriğinin tamamı, yazılımlar, konsept, tasarım, fotoğraflar ve diğer  detaylara ilişkin olmak üzere her türlü telif, marka, patent ve diğer gayri maddi haklar  maddi ve manevi boyutlarıyla ve kullanım haklarını da kapsayacak şekilde yalnızca Psikoway Bilişim Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ait olup Taraflar bunlara ilişkin kopyalama, izinsiz kullanım, çoğaltma, pazarlama, dağıtma, iletme, mühendislik, tersine  mühendislik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

12.1 Taraflar, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz addedilirse bu geçersizlik Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini koruyacağını kabul ve beyan etmektedir.

13. MÜCBİR SEBEP

13.1 İlgili Taraf’ın makul kontrolü ve gerekli özeni göstermesine rağmen önceden öngöremeyeceği ve önleyemeyeceği örneğin sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar taahhütlerinin gereği gibi ifa edilememesi nedeniyle sorumlu olmayacaktır.

13.2 Mücbir sebeplerin varlığı halinde, diğer Taraf’a 15 (on beş) gün içerisinde yapılacak bildirim ile Sözleşme hükümleri askıya alma; mücbir sebep durumunun üç aydan fazla sürmesi halinde ise Taraflar Sözleşme’yi fesih hakkına sahiptir.

14. YETKİ SÖZLEŞMESİ VE HUKUK SEÇİMİ

14.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.