Yale-Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği (Y-Bocs)

Yale-Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği (Y-Bocs), obsesif kompülsif bozukluk (OKB) semptomlarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçme aracıdır. OKB, tekrarlayan obsesyonlar olarak adlandırılan zorlayıcı düşünceler ya da korkular ile birlikte tekrarlayan kompülsiyonlar olarak adlandırılan tekrarlayan davranışlar veya ritüellerin bulunduğu bir anksiyete bozukluğudur. Y-Bocs, OKB semptomlarının şiddetini, yoğunluğunu ve etkisini değerlendirmek için kullanılır. Y-Bocs, 10 obsesyon ve 5 kompülsiyon alt ölçeğinden oluşur. Her alt ölçek, semptomların ciddiyetini ve sürekliliğini değerlendiren maddeler içerir. Y-Bocs, bireyin obsesyon ve kompülsiyon semptomlarını belirleme, sınıflandırma ve takip etme konusunda klinik ve araştırma amaçları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Y-Bocs puanları, OKB semptomlarının şiddetini değerlendirmek için kullanılarak, tedavi süreçlerinde ilerlemeyi izlemek ve tedavi sonuçlarını değerlendirmek için kullanılabilir. Ancak, bir teşhis koymak için tek başına kullanılan bir araç değildir ve uzman klinik değerlendirme ile birlikte kullanılmalıdır.

1 - Obsesif düşüncelerle geçen zaman
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
2 - Obsesif düşüncelerin yaşamı etkilemesi
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
3 - Obsesif düşüncelerle birlikte olan rahatsızlık hissi
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
4 - Obsesif düşüncelere direnç gösterme
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
5 - Obsesif düşünceler üzerindeki kontrolün derecesi
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
6 - Kompulsif davranışlar için harcanan süre
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
7 - Kompulsif davranışların yaşamı etkilemesi
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
8 - Kompulsif davranışlarla birlikte olan rahatsızlık hissi
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
9 - Kompulsif hareketlere direnç gösterme
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
10 - Kompulsif davranışlar üzerindeki kontrolün derecesi
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
11 - Hastanın obsesyon ve kompulsiyonlara bakış açısı
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
12 - Kaçınma
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
13 - Kararsızlığın derecesi
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
14 - Aşırı sorumluluk duyma
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
15 - Hareketlerde belirgin azalma ve rahatsızlık hissi
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
16 - Patolojik kuşku
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
17 - Genel şiddet
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
6) 5
7) 6
18 - Genel düzelme
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
5) 4
6) 5
7) 6
19 - Güvenilirlik
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3