Bağımlı Kişilik Bozukluğu

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)Aşağıdakilerden en az beşi ile belirli; boyun eğici ve ayrılma korkularına yol açan ilgilen...

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)Aşağıdakilerden en az üçü ile belirli, 15 yaşından itibaren süregelen, başkalarının hakkını...

Borderline Kişilik Bozukluğu

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)Aşağıdakilerden en az beşi ile belirli, erken erişkinlikte başlayan, kişilerarası ilişkiler...

Çekingen Kişilik Bozukluğu

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)Aşağıdakilerden en az dördü ile belirli, toplum içinde çekingenlik, yetersizlik duyguları v...

Histriyonik Kişilik Bozukluğu

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)Aşağıdakilerden en az beşi ile belirli, aşırı duygusallık ve ilgi çekme arayışı ile giden y...

Kumar Oynama Bozukluğu

On iki aylık bir süre içinde, aşağıdakilerden en az dördü (ya da daha çoğu) ile kendini gösteren, klinik açıdan belirgin...

Narsist (Özsever) Kişilik Bozukluğu

Aşağıdakilerden en az beşi ile belirli, büyüklenme, beğenilme gereksinimi ve eşduyum yapamama ile giden yaygın bir örünt...

Panik Bozukluğu

Yinelenen beklenmedik panik ataklarıBir panik atağı, dakikalar içinde doruğa ulaşan ve o sırada aşağıdaki belirtilerden...

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)Aşağıdakilerden en az dördü ile belirli, esnekliği azaltan, verimliliği düşüren, düzenlilik...

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Kişinin başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal durumda belirgin bir korku ya da kaygı...

Paranoid Kişilik Bozukluğu

TANI KRİTERLERİ (DSM-V)Aşağıdakilerden en az dördünün olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik...

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

En az altı aylık bir sürenin çoğu gününde bir takım olaylar ya da etkinliklerle (işte ya da okulda başarı gösterebilme g...