Çekingen Kişilik Bozukluğu

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Yazar: Admin | Tarih: 18.04.2023

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)

Aşağıdakilerden en az dördü ile belirli, toplum içinde çekingenlik, yetersizlik duyguları ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılıkla giden yağın bir örüntü;

  • Eleştirilme, onaylanmama, dışlanma korkuları yüzünden kişisel ilişki kurmayı gerektiren etkinliklerden kaçınır.
  • Seveceklerini kesin olarak bilmedikçe insanlarla ilişkiye girmek istemez.
  • Utandırılacağı ya da alay edileceği korkuları yüzünden yakın ilişkiye girmekten çekinir.
  • Toplumsal durumlarda eleştirilme ya da dışlanma düşünceleriyle uğraşır.
  • Yetersizlik duyguları yüzünden insanlar arasında çekingen davranır.
  • Kendisini toplumsal olarak beceriksiz, çekiciliği olmayan biri olarak görür.
  • Utandırıcı olabileceği düşüncesiyle girişimlerde bulunmada isteksiz davranır.

 

online psikolog randevu