Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Yazar: Admin | Tarih: 18.04.2023

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)

Aşağıdakilerden en az beşi ile belirli, erken erişkinlikte başlayan, kişilerarası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık;

  • Terk edilmekten kaçınmak için çılgınca çaba gösterme
  • Gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında giden, tutarsız ve gergin kişilerarası ilişkiler
  • Kimlik karmaşası
  • Kendine kötülüğü dokunacak en az iki dürtüsellik (para harcama, cinsellik, madde kötüye kullanımı, güvensiz araç kullanma vb)
  • Yineleyici intihar davranışları, girişimleri ya da göz korkutmalar
  • Duygulanımda tutarsızlık
  • Süreğen bir boşluk duygusu
  • Uygunsuz yoğun bir öfke, öfke denetiminde güçlük
  • Zorlanmayla ilişkili gelip geçici kuşkucu düşünceler ya da ağır çözülme belirtileri

 

online psikolog randevu