Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Yazar: Admin | Tarih: 18.04.2023

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)

Aşağıdakilerden en az üçü ile belirli, 15 yaşından itibaren süregelen, başkalarının hakkını umursamayan ve çiğneyen yaygın bir örüntü;

  • Tutuklanmasına yol açan eylemlerde bulunma, yasal sorumlulukları yerine getirmeme
  • Sık yalan söyleme, takma ad kullanma, başkalarını dolandırma
  • Dürtüsellik ya da geleceğini tasarlamama
  • Sinirlilik, saldırganlık, başkalarının hakkına el uzatma
  • Kendinin ve başkalarının güvenliğini önemsememe
  • Sürekli bir işinin olmaması, parasal yükümlülüklerini yerine getirmeme
  • Kötü davranışları sonucunda pişmanlık duymama
  • Kişi en az 18 yaşındadır.
  • 15 yaşından önce davranım bozukluğu olduğuna dair kanıtlar vardır.
  • Toplumdışı davranışlar yalnızca şizofreni ya da ikiuçlu bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamıştır.

 

online psikolog randevu