Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Yazar: Admin | Tarih: 18.04.2023

TANI KRİTERLERİ  (DSM-V)

Aşağıdakilerden en az dördü ile belirli, esnekliği azaltan, verimliliği düşüren, düzenlilik, eksiksizlik, düşüncelerini ve ilişkilerini denetim altında tutma uğraşlarıyla giden yaygın bir örüntü;

  • Yapılan etkinliğin başlıca amacını gözden kaçıracak denli ayrıntılar, kurallar, sıralama, düzen ya da tasarlamayla uğraşır.
  • İşin bitirilmesini güçleştirecek denli eksiksiz yapma uğraşı içindedir.
  • Boş zaman etkinliklerini ve arkadaşlıklarını dışlayacak denli kendini işe ve üretken olmaya verir.
  • Aşırı doğrucudur, vicdanlıdır, erdem ve ahlak konusunda hiç esneklik göstermez.
  • Eskimiş, yıpranmış ya da değersiz nesneleri elden çıkaramaz.
  • Başkalarının kendisi gibi yapacağına inanmadıkça görev dağılımı ya da işbirliği yapma konusunda isteksizdir.
  • Hem kendisi hem başkaları için para harcama konusunda cimridir.
  • Hiç esnemez ve inatçıdır.
online psikolog randevu